Bezbariérové bydlení

Hledám bezbariérové nemovitosti k prodeji nebo pronájmu včetně nemovitostí s potenciálem přestavby na bezbariérové bydlení. Cílem je zajištění lidem s handicapem, aby se mohli stát soběstačnějšími a žít vlastní život bez závislosti na jiných osobách. Zároveň bydlení, které nemusí být pouze součástí komunity handicapovaných osob.

Pod pojmem bezbariérové bydlení je míněno bydlení pro handicapované osoby s jakýmkoliv zdravotním postižením vyžadujícím specifické potřeby. Jedná se např. o tělesně, sluchově a zrakově postižené, osoby s duševní nemocí a mentálním postižením, které mají na základě rozsahu postižení individuální nároky na bydlení.

Nabídkou Vaší nemovitosti můžete přispět k plnohodnotnějšímu životu lidí s handicapem.

Plánujete prodat svoji nemovitost, která má potenciál bezbariérového bydlení?

Chcete vyměnit svoji nemovitost za bezbariérové bydlení?

Hledáte možnost bezbariérového bydlení?

Potřebujete poradit, příp. provést stavební úpravy bytu a domu na bezbariérový?

Kontaktujte mě prosím, ráda za Vámi přijedu a zhodnotím, zda je nemovitost vhodná do zařazení nabídky bezbariérového bydlení i možnosti stavebních úprav.

E-mail: luci@fotoluci.cz, tel: 723984452, destinace: Praha a Středočeský kraj (na základě dohody lze i jiné destinace)  

Zprostředkování bydlení osobám s handicapem (nejen odkázaným na invalidní vozík)

Nákup nemovitosti s potenciálem bezbariérového bydlení 

Málokterá nemovitost je připravena ihned k nastěhování pro osoby se zdravotním postižením, a ne každá je vhodná pro bydlení handicapovaných osob.  Je třeba si uvědomit specifické požadavky osob na vozíku a s tím související jiné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Při nákupu nemovitosti je třeba zohlednit možnosti dispozičního řešení prostor a reálnost plánovaných stavebních úprav.  

Úprava bytu na bezbariérový pro tělesně postižené

Nákup nemovitosti s potenciálem bezbariérového bydlení je prvním krokem ke splnění cíle soběstačnosti. Další fáze zahrnuje přizpůsobení vnitřního prostoru bytu nebo domu tak, aby maximálně vyhovoval potřebám handicapované osoby a zároveň stavební úpravy splňovaly právní předpisy.

Dispoziční řešení prostor musí klientovi zajisti především bezpečnost a soběstačnost.

Základní pravidla pro stavební úpravy:

Samozřejmostí musí být bezkolizní průjezd vozíku všemi místnostmi, prostory a odpovídat manévrovacím možnostem vozíku.

Vstupní dveře do bytu, vnitřní průchody a dveřní otvory musí mít šířku nejméně 900 mm. Všechny dveře v bytě, vyjma vstupních, musí být bez prahů. Obytné i pobytové místnosti, předsíně a chodby bytu musí při předpokládaném rozmístění nábytku umožňovat otáčení vozíku o 360°, tomu odpovídá kruhová plocha o průměru 1500 mm.

Obytné i pobytové místnosti, předsíně a chodby bytu musí při předpokládaném rozmístění nábytku umožňovat otáčení vozíku o 360°, tomu odpovídá kruhová plocha o průměru 1500 mm. V bytě pro více než jednoho uživatele se musí prokazovat v obytných místnostech základního charakteru, zejména u obývacího pokoje a jedné ložnice, dostatek prostoru pro pohyb dvou vozíků současně. Dále musí být vymezen prostor pro skladování vozíku.

V bytě se třemi a více obytnými místnostmi, musí být zřízena další samostatná záchodová kabina. Její dveře musí být ven otvíravé a musí mít šířku nejméně 800 mm. Další bezbariérové požadavky nejsou na tuto kabinu kladeny.

Lodžie, balkony nebo terasy musí mít hloubku nejméně 1500 mm se sklonem podlahy nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a musí být přístupny v úrovni podlahy bytu s výškovým rozdílem nejvýše 20 mm. Zábradlí smí mít neprůhlednou část do výšky maximálně 600 mm nad podlahou.

Umístění všech prvků ovládaných rukou, zejména vypínače, zásuvky, jističe, dveřní kliky a držadla splachovače, musí být ve výšce 600 až 1200 mm a nejméně 500 mm od pevné překážky. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. Ovládání oken musí být nejvýše 1100 mm nad podlahou.

Okna v obytných a pobytových místnostech smí mít parapet nejvýše 600 mm nad podlahou.

Rozvody energií v bytě musí být takové, aby nemusela být použita žádná lokální topidla ani ostatní spotřebiče s otevřeným plamenem.

Každé větší stavební úpravy nemovitosti je dobré konzultovat se stavebním úřadem k ověření, zda je nutné stavební povolení nebo stačí pouze ohláška na příslušný úřad.

Cesta zpět do aktivního života handicapovaných osob je bezesporu velmi obtížná a z psychologického hlediska je nejdůležitějším krokem motivace. Představa vlastního bezpečného a soběstačného bydlení je motivace.

Rozsah nabízených služeb:

odhad ceny nemovitosti
nafocení interiérů nemovitosti pro propagaci prodeje
inzerce nemovitosti na nejnavštěvovanějších realitních serverech
osobní návštěvy se zájemci o prohlídky nemovitosti
vypracování smlouvy o realitním zprostředkování
vypracování kupní smlouvy
úschova prostřednictvím advokátní úschovy u advokáta nebo banky
komunikace s bankami, pomoc se zajištěním a schválením hypotečního úvěru
vystavení zástavních smluv
zajištění ověření podpisů
zajištění vložení kupní smlouvy a provedení vkladu do katastru nemovitostí
zajištění vyplacení finančních prostředků z úschovy po provedení vkladu vlastnického práva
předání nemovitosti
právní servis v souvislosti s prodejem a převodem nemovitosti
pomoc při hledání nové nemovitosti
konzultace stavebních úprav bytu a domu na bezbariérový
zajištění stavební firmy k realizaci bezbariérového bydlení
administrativa a komunikace s úřady v realizaci bezbariérového bydlení

Kontakt:
Foto Luci
Luci – fotografka, makléřka
Tel: 723984452
E-mail: luci@fotoluci.cz

Podporuji

Cesta za snem, z.s.
…bez bariér, bez předsudků…
…pomoc lidem k aktivnímu a plnohodnotnému životu bez bariér…
The Tap Tap
…kapela studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu…

Kontakt:
Foto Luci
Luci – fotografka, makléřka
Tel: 723729752
E-mail: luci@fotoluci.cz

Kultura Z archivu

Návštěvy u pana Greena – když homosexuál pomáhá židovi

Ross Gardiner je úspěšný mladý muž z dobře situované rodiny, který by mohl mít vše, na co jen v životě pomyslí. Jedinou, o to intenzivnější bolest v životě, mu způsobuje nepochopení a odsouzení jeho homosexuální orientace. Ross Gardiner je úspěšný mladý muž z dobře situované rodiny, který by mohl mít vše, na co jen v životě pomyslí. Jedinou, o to intenzivnější bolest v životě, mu způsobuje nepochopení a odsouzení jeho homosexuální orientace u vlastní rodiny. Pan Green, o dvě generace starší ortodoxní žid, žije po smrti své ženy osamělým životem.

Rozhovor s hercem a režisérem Miroslavem Táborským

Potvrdí V hodině rysa existenci zázraku?

Život ochotníkův – rozhovor s Petrem Bendlem

Divadlo v Řeznické představilo Relativitu

Kolečkova Kleopatra nastavuje zrcadlo

Miroslav Táborský exceloval v Blázinci a přidal k tomu rozhovor

Luba Skořepová

Útěky za vlastní identitou

AnderSen – návrat k dětským děsům