Brouk v hlavě

Když brouk v hlavě se vám usadí a sžíravou myšlenku tam nasadí, to se začnou díti věci…my jsme toho byli svědci…

Ve dnech 7.- 9. dubna proběhla pod názvem Klicperovy divadelní hry, krajská soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů. Vyhlašovatelem 18. ročníku soutěže byl Svaz českých divadelních ochotníků s Městem Sadská a na vítěze čekal postup na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim. Kdo navštívil některé z představení, odnesl si skvělý kulturní zážitek a navíc podpořil snahu herců předvést co nejlepší výkony, které si pro diváky připravili.

I když úroveň všech představení byla velmi dobrá, vítěz mohl být jen jeden a tím se stala bezesporu zaslouženě Dobřichovická divadelní společnost, která vystoupila s inscenací Brouk v hlavě, v režii Petra Říhy.

Autorem vítězné hry je francouzský dramatik Georges Feydeau a jedná se o jeho nejhranější dílo. Fraška, odehrávající se na přelomu 19. a 20. století v Paříži, se stala součástí repertoáru nejednoho divadla, a tak bylo zajímavé sledovat pojetí inscenace Dobřichovickou divadelní společností.

Hru lze popsat jako „lechtivou“ situační komedii, ve které nechybí humor, vtip a ironie, což je jistě samo o sobě dobrou předzvěstí zajímavé inscenace. Samotný příběh a děj hry je velmi jednoduchý a pochopitelný, vše se odehrává okolo neuskutečněné nevěry a touhy nachytat manžela při činu a nápad prověřit manželskou věrnost, což v důsledku znamená přivést všechny postavy hry do hotelu U Něžné kočičky. Děj se neobejde bez mnoha zápletek, omylů, nedorozumění i záměně osob pramenící z mistrně vyvedené dvojrole a především mnoha humorných scén.

I když určitá část úspěchu stojí právě na vytříbeném humoru, ta nejpodstatnější část závisí na uměleckém ztvárnění a projevu herců. I sebedokonalejší hra by nebyla úspěšná, pokud by se nezdařil výběr hereckého obsazení, podání dialogů i vzájemná sehranost.

Dobřichovická divadelní společnost splnila všechny aspekty vedoucí k úspěchu a divákům předvedla vynikající představení daleko přesahující pouze ochotnické divadlo. Jejich výkon lze bez sebemenšího zaváhání zařadit mezi představení profesionálních divadelních scén.

Dokázali diváky nadchnout, bavit po celou dobu poměrně dlouhého představení a zároveň předvádět maximální výkon. Je nutné vyzdvihnout nejen výkon samotný, ale především celkový výraz, dialog, přesné načasování gagů, lehkost a celkový projev každého, kdo v inscenaci vystoupil, neboť každý jednotlivec s vlastním jedinečným výstupem utvářel část naprosto geniálního sehraného celku. Každá jednotlivá postava měla svůj vlastní šarm, gestikulaci a celkový projev, který by mu mohl nejeden profesionální herec závidět. Je tedy na místě podotknout, že výběr této společnosti je vskutku jedinečný a originální.

Z projevu každé postavy sálala maximální schopnost ovládnout jeviště, zaujmout diváky a udržet jejich pozornost po celou dobu představení. O schopnosti dokázat bavit diváky vypovídal častý hlasitý smích obecenstva nesoucí se sálem a jen stěží dokázalo představení nechat některého diváka bez silných emocí.

Nelze než podotknout, že představení udělalo na diváka hodnotný umělecký dojem, čas strávený v divadle nebyl marný a pro diváky se stal bezesporu kulturním přínosem.

Dobřichovická divadelní společnost v Sadské získala čtyři ocenění ze šesti, což je jejich doposud největší úspěch. Do Dobřichovic tak putovala nejen hlavní cena za nejlepší inscenaci, ale i cena za nejlepší režii (Petr Říha), hlavní cena za nejlepší mužský výkon (Karel Král – dvojrole a Jiří Šafránek – Kamil Champsboisy) a čestné uznání za herecký výkon (Petr Bendl – doktor Finache).

Velká gratulace Dobřichovické divadelní společnosti a již v následujícím článku se můžete těšit na rozhovor s doktorem Finache v podání Petra Bendla.

Život ochotníkův – rozhovor s Petrem Bendlem naleznete zde.

Fotografie z představení Brouk v hlavě

Foto: archiv Dobřichovická divadelní společnost

Kultura Z archivu

Návštěvy u pana Greena – když homosexuál pomáhá židovi

Ross Gardiner je úspěšný mladý muž z dobře situované rodiny, který by mohl mít vše, na co jen v životě pomyslí. Jedinou, o to intenzivnější bolest v životě, mu způsobuje nepochopení a odsouzení jeho homosexuální orientace. Ross Gardiner je úspěšný mladý muž z dobře situované rodiny, který by mohl mít vše, na co jen v životě pomyslí. Jedinou, o to intenzivnější bolest v životě, mu způsobuje nepochopení a odsouzení jeho homosexuální orientace u vlastní rodiny. Pan Green, o dvě generace starší ortodoxní žid, žije po smrti své ženy osamělým životem.

Rozhovor s hercem a režisérem Miroslavem Táborským

Potvrdí V hodině rysa existenci zázraku?

Život ochotníkův – rozhovor s Petrem Bendlem

Divadlo v Řeznické představilo Relativitu

Kolečkova Kleopatra nastavuje zrcadlo

Miroslav Táborský exceloval v Blázinci a přidal k tomu rozhovor

Luba Skořepová

Útěky za vlastní identitou

AnderSen – návrat k dětským děsům