Kouřimská skála vzpomínala na Petra Muka

Život byl pro Petra Muka pestrým kolotočem plným zvratů, euforie i smutku ústících do jedinečné nezapomenutelné hudební tvorby.

Jen stěží mu mohl kdokoliv porozumět a nahlédnout pod pokličku vlastních myšlenek střídajících černou samotu s pestrobarevnou otevřeností celému světu. Vžít se do jeho kůže, mohl snad pouze ten, kdo má vlastní zkušenost s bipolární poruchou, kterou tento nadějný hudebník trpěl. Psal se květen roku 2010, když tento nadějný hudebník tragicky navždy opustil tento svět a zanechal zde svoji rodinu, přátele i fanoušky jeho hudební tvorby.

To, co za svůj život však stihl, zanechalo tak znatelně velké stopy, že ani po několika letech od jeho odchodu jeho nejbližší a široká veřejnost nezapomněla. Stále si jej pouštíme do svých životů skrze jeho skladby a stejně jako před sedmi lety poprvé, i letos proběhla vzpomínková akce pro všechny, kteří měli Petra Muka rádi a chtěli si na něj veřejně zavzpomínat.

V sobotu 26. srpna tak proběhl v Kouřimi ve Středočeském kraji již sedmý ročník akce s názvem Kouřimská skála, která přilákala mnoho těch, kteří si jej chtěli připomenout a neváhali v některých případech přijet až z druhého konce naší republiky.

Rozmanitost hudebních žánrů i vystupujících svědčí o tom, že Petr Muk měl mnoho přátel a známých, kteří ho měli rádi a stejně tak jeho tvorba zasahovala do velkého pole působnosti skrze hudebníky hrající rozličné hudební styly, což zde vedlo k faktu, že si zde každý z návštěvníků mohl přijít na své. Celé pojetí akce coby rodinného festivalu touto skutečností dostál svému označení, neboť program byl opravdu pro celé rodiny s dětmi.

Celá akce začala programem pro děti v podobě 18. ročníku Putování s pohádkou, která návštěvníky zavedla na trasu okolo města Kouřim, kde spolu s postavami z pohádek plnili různé úkoly. Na začátku trasy dostali účastníci od královské rodiny průvodce pohádkovou říší, do které dostávali následně razítka za splněné úkoly. Děti vypadaly velice nadšeně a bylo znát, že si akci velmi užívají. I později, v průběhu akce pro starší ročníky nebylo na děti zapomenuto, a tak si mohly například nechat pomalovat obličej ornamenty, využít skákací hrad, skládat puzzle či domino velkých rozměrů, malovat nebo hrát s balónky.

Po ukončení Putování s pohádkou zahájil gongem Tomáš Waschinger vzpomínkovou akci, kterou po celou dobru moderátorsky provázel Richard Dušák. Od čtyř hodin odpoledne do jedné hodiny po půlnoci se na pódiu vystřídalo mnoho více či méně známých tváří zpívajících ať již své vlastní písně nebo skladby Petra Muka. Na začátku akce tak diváci mohli shlédli například vystoupení žáků ZUŠ a Svatoštěpánského sboru, gymnastky Terezy Strejčkové – mistryně světa 2016 ve sportovním aerobiku, zpěvaček Agáty Novotné, Adély Novotné či Mariany Nehasilové.

Program dále pokračoval pod taktovkou Smoketown Fellows z Kouřimi, které následovala například Karya, Ilona Csáková, Petr Kolář, Bohouš Josef, David Koller, Petr Muk Band, Covertrio, B.Lues, Abba Stars a oblíbená Patrola Šlapeto. Na akci dále vystoupila Mgr. Zuzana Čiháková, která je starostkou města Kouřim a celé akci přihlížel i tatínek Petra Muka pan Ladislav. Hudbu a tanec občas vystřídalo i mluvené slovo, videoprojekce zachycující výjezd Petra Muka se svými přáteli do Plzně či křest nového alba.

Tuto výjimečnou akci lze hodnotit jako velmi vydařenou ať už z pohledu návštěvnosti, spokojenosti diváků, zajímavých vystoupení i pěkného počasí, které jen podtrhlo klidnou letní rodinnou atmosféru. Je nutné vyzdvihnout nejen skvěle odvedenou práci pořadatelské agentury, Tomáše Waschingera, Richarda Dušáka v roli moderátora akce, i samotných účinkujících, co se týká celkové organizace akce, zázemí pro návštěvníky i samotných vystoupení, ale i mimořádnou obětavost a pomoc při akci všech zúčastněných obyvatel města Kouřim. Na akci se podílelo 218 dobrovolníků právě z tohoto města, kteří zajišťovali chod občerstvovacích stánků, asistenci u dětských atrakcí i další potřebné činnosti, bez kterých by akce nemohla v této podobě vzniknout.

Věřím, že si na Petra Muka a jeho skladby vzpomenou všichni, kteří ho měli rádi i během celého následujícího roku, minimálně do doby, než jistě proběhne další ročník této milé vzpomínkové akce.

Fotogalerie Kouřimské skály: Foto Luci

Kultura Z archivu

Návštěvy u pana Greena – když homosexuál pomáhá židovi

Ross Gardiner je úspěšný mladý muž z dobře situované rodiny, který by mohl mít vše, na co jen v životě pomyslí. Jedinou, o to intenzivnější bolest v životě, mu způsobuje nepochopení a odsouzení jeho homosexuální orientace. Ross Gardiner je úspěšný mladý muž z dobře situované rodiny, který by mohl mít vše, na co jen v životě pomyslí. Jedinou, o to intenzivnější bolest v životě, mu způsobuje nepochopení a odsouzení jeho homosexuální orientace u vlastní rodiny. Pan Green, o dvě generace starší ortodoxní žid, žije po smrti své ženy osamělým životem.

Rozhovor s hercem a režisérem Miroslavem Táborským

Potvrdí V hodině rysa existenci zázraku?

Život ochotníkův – rozhovor s Petrem Bendlem

Divadlo v Řeznické představilo Relativitu

Kolečkova Kleopatra nastavuje zrcadlo

Miroslav Táborský exceloval v Blázinci a přidal k tomu rozhovor

Luba Skořepová

Útěky za vlastní identitou

AnderSen – návrat k dětským děsům