Teddy Help

„Domnívám se, že spolupráce se zvířaty by se měla stát u pacientů základní a vždy nepostradatelnou podpůrnou léčbou, neboť se jedná o partnerství, které funguje.“ © Luci, idluci.cz

Team Teddy Help se specializuje na terapeutickou činnost využívající pomoc zvířat, konkrétně Teddy králíků, která má pozitivní psychický i fyzický vliv na člověka. Zaměřujeme se na zooterapii typu AAA (animal-assisted activities) spočívající v přítomnosti zvířat u jednotlivých osob či skupin. Jedná se o interaktivní aktivizační formu, tj. docházení k jednotlivým osobám či skupinám, jejíž cílem je především psychicky podporovat lidi s fyzickými a psychickými problémy. Nejedná se o léčebnou, nýbrž podpůrnou terapii, jejíž cíl je ulehčení léčby pacientům, odbourávání stresu, podporování psychické i fyzické motivace k léčbě i vnitřního zážitku z přítomnosti zvířat.

Jsme si vědomi, že fyzická i psychická stránka jsou propojené nádoby, a proto by neměla být podceňována v rámci léčby fyzických nemocí a handicapů také psychická stránka osobnosti. Snažíme se lidem lehčeji vypořádat s jejich problémy cestou přirozeného kontaktu člověka se zvířaty žijícími svobodně a spokojeně v každodenním kontaktu s člověkem, neboť jen spokojené zvíře může být dobrým pomocníkem v rámci podpůrné terapie při léčbě duševních i fyzických onemocnění.

Naší snahou je vykouzlit alespoň na chvíli úsměv na tváři lidí, kterým aktuálně není do smíchu, osud k nim nebyl přívětivý, nebo právě neprochází šťastným obdobím svého života.

Nabízíme individuální i skupinové aktivizační činnosti a programy pro handicapované, osoby krátkodobě i dlouhodobě upoutané na lůžku v domácím i nemocničním zařízení, seniory a děti. Naši činnost je samozřejmě možné využít i pro jiné cílové skupiny na základě individuálních poptávek.

Naše činnost zahrnuje aktivizační programy i pro duševně nemocné pacienty, avšak pouze v omezené míře. Zvířata cítí naši nemoc, pocity i duševní stav pacientů, a právě proto je pro ně práce s psychicky nemocnými pacienty náročná a leckdy vyčerpávající.

Každý člen našeho teamu je specialistou se zaměřením na určitou cílovou skupinu a pro návštěvu je vybírán na základě konkrétního typu dané osoby.

Rádi byste Teddy Help jakýmkoliv způsobem podpořili? Budeme Vám velice vděčni, neboť nevyužíváme žádných státních příspěvků či dotací a tuto činnost není možné financovat pouze z vlastních finančních zdrojů. Výsledkem nalezení sponzora Teddy Help je možnost zajištění daných služeb pro klienty zdarma. 

Teddy Help Team: Luci, Dobby, Sammy, Cami, Santi, Žaký z Teddy Help, Denis
Principálka našeho „cirkusu“ Luci

Na cestách, na výletech, ve společnosti…zvyklí na cestování, lidský kontakt, ticho přírody i ruch velkoměsta…

Podporujeme CZS HEŘMANTEAM projektu Cesty za snem
Metrostav Handy Cyklo Maraton … první non-stop etapový závod 2222 km v limitu 111 hodin s aktivním zapojením zdravotně postižených sportovců

Navštívili jsme například venkovní prostory Rehabilitačního ústavu Kladruby poskytujícího komplexní rehabilitační péči pacientům po úrazech, operacích pohybového a nervového systému tak, aby pacienti dosáhli co největší nezávislosti, soběstačnosti a osvojili si zdravý životní styl.

Deis, Neli, Aron – za Duhovým mostem, ale navždy v našich srdcích a nezapomenutelná součást našeho teamu, která rozdala mnoho úsměvů, lásky a terapeutických lekcí…

Duhový most
Na nebesích je místo, kterému se říká Duhový most. Když umře zvíře, zvláště takové, které bylo někomu blízké, odchází k Duhovému mostu. Pro naše milé kamarády tam jsou louky a kopce, kde mohou běhat a společně si hrát. Je tam spousta jídla, vody, slunečního svitu a naši přátelé jsou v teple a pohodlí. Všechna nemocná a stará zvířata jsou opět zdravá a při síle, kdo byl zraněn nebo zmrzačený, je nyní opět silný a zdravý, tak jak si ho v našich snech pamatujeme z dávných dnů a již minulých časů. Zvířata jsou šťastná a spokojená až na jednu maličkost: všechna postrádají někoho velmi zvláštního, někoho koho opustila. Hrají si a běhají spolu, ale přijde den kdy se jedno náhle zastaví a hledí do dálky. Jeho jasné oči pátravě pozorují, netrpělivé tělo se začíná chvět. Náhle vyběhne ze skupinky zvířat, letí přes zelené louky, rychleji a rychleji. Až se nakonec ty a tvůj kamarád sejdete v nesmírné radosti. Déšť šťastných polibků pokrývá tvou tvář, tvé ruce opět hladí milovanou hlavičku, znovu hledíš do těch přenádherných důvěřivých očí, jež nadlouho zmizely z tvého života, ale nikdy z tvého srdce. A přes Duhový most půjdete spolu a nikdy se už nerozejdete.

Články Teddy Help – napsali jsme, napsali o nás…probíhá úprava webové stránky a přesun z původního webu hermuch.cz…děkujeme za pochopení… 

Zvířata cítí naši nemoc – AAA spolupráce

Staňte se součástí Teddy Help Family, která vykonává smysluplnou činnost, jejímž cílem je především psychicky podporovat lidi s fyzickými a psychickými problémy, a to v rámci podpůrné terapie a snahou vykouzlit alespoň na chvíli úsměv na jejich tváři.

Jak nám můžete pomoci:

 • Nabídkou honorovaných zakázek (fotografické, realitní, novinářské, publikační aj.), které jsou hlavním zdrojem financování Teddy Help.
 • Každým nákupem v obchodě Hermuch Media přispějete na výcvik a činnost Teddy Help, kteří pomáhají těm, kteří jejich pomoc potřebují. Vytváříme zároveň i speciální kolekci Teddy Help výrobků, které při jejich využívání rozšíří povědomí o našem Teamu. V tomto případě nás nepodpoříte pouze finančním darem, ale za své peníze obdržíte i Vámi vybraný produkt nebo službu.
 • Zasláním finančního daru, který bude využit k výcviku terapeutické činnosti a aktivizačních programů, zajištění stravy a zdravotní péče Teddy Help, dopravu/pohonné hmoty ke klientům a další nezbytné výdaje, bez kterých nelze tuto činnost zajistit.
  Peněžní dary je možné poukázat bankovním převodem (bude zasláno na základě Vaší nabídky)
  U dané transakce je možné do poznámky uvést Vaše jméno, příp. e-mailový kontakt,  abychom Vám následně mohli zaslat poděkování za Vaši podporu.
 • Pro jakoukoliv činnost je důležitá finanční jistota minimálně v časovém horizontu několika měsíců…pokud bychom nalezli dlouhodobějšího sponzora pro naši činnost, příp. sponzora s vyšším sponzorským darem, umožní a daruje nám i tuto jistotu a možnost soustředit se na hlavní poslání naší činnosti.
 • Vzhledem k tomu, že jsou Teddy Help hodně na cestách, uvítali bychom pomoc i v této oblasti ve smyslu tváře/čumáčků automobilové značky s možností využívání automobilu, případně finančními prostředky na pohonné hmoty.
 • Jste mediálně „známou tváří“, kterou náš projekt zaujal, má k této problematice blízký vztah nebo nás chce pouze podpořit? Hledáme patrona, který si nás vezme pod křídla.
 • Mohou nás podpořit i média, která zveřejní články, rozhovory či fotografie Teddy Help.
 • Nabídnutými honorovanými zakázkami publikační a fotografické činnosti idluci.cz, část zisku je použita k podpoře Teddy Help 
 • Budeme vděčni za umístění našich bannerů, letáků nebo našeho stánku na kulturních, společenských a prodejních akcích.
 • Pokud jste výrobci praktických předmětů či textilu, nebo nabízíte potisk předmětů, i Vám budeme vděčni za naši podporu.
 • Sdílejte prosím odkaz na naše webové stránky na sociálních sítích mezi svými přáteli, ve skupinách a upozorněte na naši činnost osoby,
  o kterých se domníváte, že je náš projekt nenechá lhostejnými, případně osoby a zařízení, která by mohla naše služby využít.
 • Umístěte prosím náš propagační banner na Vaše osobní či firemní webové stránky, samozřejmě lze výměnou.
 • Řekněte o nás prosím co největšímu okruhu lidí, neboť pouhé slovo bývá leckdy největší a nejúčinnější formou propagace. 

Neváhejte mě samozřejmě prosím kontaktovat e-mailem i s nabídkou jakékoliv jiné formy spolupráce.

Zároveň ráda jakýmkoliv způsobem podpořím smysluplné akce a projekty.

Kultura Z archivu

Návštěvy u pana Greena – když homosexuál pomáhá židovi

Ross Gardiner je úspěšný mladý muž z dobře situované rodiny, který by mohl mít vše, na co jen v životě pomyslí. Jedinou, o to intenzivnější bolest v životě, mu způsobuje nepochopení a odsouzení jeho homosexuální orientace. Ross Gardiner je úspěšný mladý muž z dobře situované rodiny, který by mohl mít vše, na co jen v životě pomyslí. Jedinou, o to intenzivnější bolest v životě, mu způsobuje nepochopení a odsouzení jeho homosexuální orientace u vlastní rodiny. Pan Green, o dvě generace starší ortodoxní žid, žije po smrti své ženy osamělým životem.

Rozhovor s hercem a režisérem Miroslavem Táborským

Potvrdí V hodině rysa existenci zázraku?

Život ochotníkův – rozhovor s Petrem Bendlem

Divadlo v Řeznické představilo Relativitu

Kolečkova Kleopatra nastavuje zrcadlo

Miroslav Táborský exceloval v Blázinci a přidal k tomu rozhovor

Luba Skořepová

Útěky za vlastní identitou

AnderSen – návrat k dětským děsům